Cihan İmparatorluğunun Ardındaki Büyük İnsanlar


Şeyh Edebâli
Buharalı Seyyid Emir Sultan
Bozkırın Berrak Pınarı; Hacı Bayram-ı Veli
Fethin görünmez mimarı; Akşemseddin Hazretleri
Molla Gürâni Hazretleri
Bir merhamet numunesi; Ebûl Vefâ Hazretleri
Fatih'in İstanbul'a atadığı ilk Belediye Başkanı; Hızır Bey
Muallimlik için kazaskerlik makamını terkeden veli; Molla Hüsrev
Üç sultana şeyhülislâmlık yapan yüce veli; Zembilli Ali Efendi
Şehzade Selim'e hedef çizen büyük veli; Ahmed Kemâlpaşazâde
Beşiktaş'ta bir İstanbul Efendisi; Yahya Efendi
Tek başına bir ordu...Ebussuud Efendi
Yavuz' a yoldaş ve sırdaş olan nedim; Hasan Can
Sultanı zafere zorlayan müderris Hoca Saadettin
Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri
Adsız sansız bir Allah dostu; Nalıncı Baba
Karen'de parlayan pırlanta; Veysel Karâni HazretleriBu yazı dizisi Türkiye Gazetesi'nde 1999 Ramazan Ayında yayınlanmıştır.